70-2018-Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 2 – Dostawa oleju napędowego
Środa, 17 Październik 2018 00:00

 
WS-Z.2380. 70.2018
Powyżej
144 000 euro

09134100-8

Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 2 – Dostawa oleju napędowego


przetarg nieograniczony
 

 23.11.2018 godz. 11:00

  
 


Nr zamówienia: WS-Z.2380.70.2018

 

 Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 2 – Dostawa oleju napędowego


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:


1. Wzór formularza ofertowego

2. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 
JEDZ - plik do pobrania

Należy zapisać plik JEDZ w formacie xml na komputerze.
Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować i przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Wyjaśnienia SIWZ:
Treść zapytania wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  z dn. 09.11.2018 r.