69-2018-Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej
Środa, 17 Październik 2018 00:00

 
WS-Z.2380. 69.2018

Powyżej

144 000 euro

09132100-4


Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej
przetarg nieograniczony
 

Termin składania ofert 22.11.2018 godz. 11:00

  
 Nr zamówienia: WS-Z.2380.69.2018

 Dostawa paliw do Stacji Paliw KWP w Opolu, Zad. 1 – Dostawa benzyny bezołowiowej


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:


1. Wzór formularza ofertowego

2. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 
JEDZ - plik do pobrania

Należy zapisać plik JEDZ w formacie xml na komputerze.
Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować i przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


3.
Wykaz osób

4.
Wzór umowy

5.
Zał. nr 1 do umowy -  Protokół przyjęcia


6.
Zał. nr 2 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7.
Zał. nr 3 do umowy - informacja o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych.


Wyjaśnienia SIWZ: