62-2018-Holowanie/przewóz pojazdów i innych przedmiotów (części samochodowych) do celów procesowych i innych zlecanych przez Policję - KPP Krapkowice; Zadanie nr 6
Piątek, 05 Październik 2018 00:00

 
WS-Z.2380. 62.2018

Powyżej

144 000 euro

50118000-5

Holowanie/przewóz pojazdów i innych przedmiotów (części samochodowych) do celów procesowych i innych zlecanych przez Policję - KPP Krapkowice; Zadanie nr 6
przetarg nieograniczony
 

Termin składania ofert 13.11.2018 godz. 11:00

  
 Nr zamówienia: WS-Z.2380.62.2018

Holowanie/przewóz pojazdów i innych przedmiotów (części samochodowych) do celów procesowych i innych zlecanych przez Policję - KPP Krapkowice; Zadanie nr 6
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 
JEDZ - plik do pobrania


Należy zapisać plik JEDZ w formacie xml na komputerze.
Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować i przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


3. Wykaz pojazdów
4. Wykaz osób
5. Wzór zobowiązań
6. Wzór umowy
7. Zał. nr 1 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
8. Zał. nr 2 do umowy - Wzór dyspozycji usunięcia pojazdów
9. Zał. nr 3 do umowy - Przekazanie pojazdu na parking strzeżony
10. Zał. nr 4 do umowy - Wykaz osób zatrudnionych
11. Zał. nr 5 do umowy - Wzór notatki służbowej uzasadniajacej zasadność wykonania usługi.
12.
Zał. nr 6 i 7  informacja o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych.