38-2018 Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad.38 Skoda Octavia
Piątek, 13 Kwiecień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.38.2018
Powyżej
144 000 euro
3430000-0
 Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu
zad.38 Skoda Octavia
przetarg nieograniczony
26.06.2018
godz. 11:00 
 

Nr zamówienia: WS-Z.2380.38.2018
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad.32 Skoda Octavia
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz ofertowy oraz Ocena kryterium oryginalność części zamiennych
4. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
    JEDZ - plik do pobrania

   
Należy pobrać plik JEDZ i zapisać go na komputerze.
    Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
    i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą.