27-2018 Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu –zad.21 Toyota Yaris (1298cm3-PB- 64kW-2005r.)
Piątek, 13 Kwiecień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.27.2018
Powyżej
144 000 euro
 
34300000-3

 

Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu-zad.21 Toyota Yaris (1298cm3-PB- 64kW-2005r.) 
przetarg nieograniczony
27.06.2018
godz. 11:00 
 

Nr zamówienia: WS-Z.2380.27.2018
Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu zad.21 Toyota Yaris (1298cm3-PB- 64kW-2005r.)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy oraz Ocena kryterium oryginalność części zamiennych

4. Oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
    JEDZ - plik do pobrania

    Należy pobrać plik JEDZ i zapisać go na komputerze.
    Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
    i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą.

4. Wzór umowy

5. Załącznik do wzoru umowy