Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


37-2017 Dostawa sprzętu do rozbudowy systemu DMR w KWP w Opolu
Środa, 22 Listopad 2017 00:00

 
WS-Z. 2380.37.3500.2017
Powyżej
30 000 euro
poniżej 135 tys. euro

32236000-6

  Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy systemu DMR dla KWP w Opolu i jednostek podległych 
przetarg nieograniczony

termin składania ofert
22.11.2017
godz. 11:00

 
 
 
 
Nr zamówienia: WS-Z. 2380.37.3500.2017 Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy systemu DMR dla KWP w Opolu i jednostek podległych"

 
Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Miejsce / termin otwarcia: siedziba Zamawiającego  - pok. 168 dnia   22-11-2017 r. godz. 11:15
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania w wysokości:
 
280 000,00 zł brutto, w tym na:
 
-  Zadanie nr 1- 140 000,00 zł
 
-  Zadanie nr 2-140 000,00 zł

Liczba ofert: 3

Nr oferty

Nazwa / nazwisko

i adres wykonawcy

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Cena

60%

Gwarancja G na sprzęt

 40%

Cena

60%

Gwarancja G1
na sprzęt 35%

Gwarancja G2
na akumulatory 5%

1

DGT Sp. z o. o.

ul.Młyńska 7

83-010 Straszyn

122 027,00

60 miesięcy

119 096,00

60 miesięcy

12 miesięcy

2

Siltec Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 12

05-800 Pruszków

156 456,00

60 miesięcy

144 151,08

60 miesięcy

12 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Doradczo-Handlowe CON-SPARK Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 1

81-345 Gdynia

122 618,70

60 miesięcy

117 588,00

60 miesięcy

12 miesięcy

 

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia   przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający uzna, iż dokument został złożony w terminie, jeżeli do terminu wyżej wymienionego kopia dokumentu wpłynie do Zamawiającego pod numer fax 77/422 21 14, lub drogą elektroniczną  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pod warunkiem niezwłocznego przekazania zamawiającemu dokumentu w formie pisemnej np. drogą pocztową.