# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Zespół ds. Zamówień Publicznych Zespół ds Zamówień Publicznych +48 77 422 26 70, 73 +48 77 422 21 14