Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


1-2017 Dostawa papieru kserograficznego
Piątek, 24 Luty 2017 00:00
 
WS-Z.2380.1.545.2017

poniżej

135 000 euro

30197644-2
Dostawa papieru kserograficznego 
licytacja elektroniczna

termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji 

06.03.2017
godz. 11:00
 
 
 
 
 
Więcej…