Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


17-2017 Dostawa 7 zestawów optycznych składających się z mikroskopu cyfrowego, komputera i drukarki
Piątek, 22 Wrzesień 2017 00:00

 
WS-Z.2380. 17.2878.2017

Poniżej
135 000 euro

38510000-3
30213100-6
30232100-5
 

alt 
Dostawa 7 zestawów optycznych
składających się z mikroskopu cyfrowego, komputera i drukarki
w ramach Projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
02.10.2017
g.11:00

 
Więcej…
 
18-2017 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Piątek, 15 Wrzesień 2017 00:00

 
WS-Z.2380. 18.2773.2017

Powyżej
135 000 euro

09310000-5
 

  Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
24.10.2017
g.11:00

 
Więcej…