Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


20-2016 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Wtorek, 06 Wrzesień 2016 00:00

 
WS-Z.2380. 20.2300.2016

Powyżej
135 000 euro

09310000-5
 

  Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
13.10.2016
g.11:00

 
Więcej…