Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert

UWAGA WYKONAWCY !!!

W 2018 roku wdrożona zostanie kompleksowa elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych. << Komunikat >>50-2018 Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Środa, 18 Lipiec 2018 00:00

 
WS-Z.2380. 50.2018
Powyżej
144 000 euro

09310000-5
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
przetarg nieograniczony
termin składania  ofert
23.08.2018
g.11:00
 
Więcej…
 
49-2018 „Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu "
Wtorek, 10 Lipiec 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.49.2018
Poniżej
144 000 euro

64210000-1

  Świadczenie usług głosowych ISDN oraz analogowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

 

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
24.07.2018

 
 
 
 
Więcej…