Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert

UWAGA WYKONAWCY !!!

W 2018 roku wdrożona zostanie kompleksowa elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych. << Komunikat >>55-2018 Dostawa wraz z montażem i wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji garnizonu opolskiego
Piątek, 14 Wrzesień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.55.2018
Powyżej
30 000 euro
39112000-0
39113200-9
39113600-3
39130000-2
44421000-7
39141100-3
39151000-5

Dostawa wraz z montażem i wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji garnizonu opolskiego 
Uwaga  zmiana terminu !
alt alt ZMIANA TERMINU
ZMIANA TERMINU
przetarg nieograniczony

24.09.2018
25.09.2018

27.09.2018  godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
56-2018 Świadczenie usług medycznych - zadanie nr 2
Wtorek, 18 Wrzesień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.56.2018
Powyżej
144 000 euro85121000-3

 

 
 

"Świadczenie usług medycznych
- zadanie nr 2"

 
przetarg nieograniczony

Termin składania ofert
24.10.2018
godz. 11:00

 
 
Więcej…
 
54-2018 Świadczenie usług medycznych - zadanie nr 1
Wtorek, 11 Wrzesień 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.54.2018
Powyżej
144 000 euro85121000-3

 

 
 

"Świadczenie usług medycznych
- zadanie nr 1"

 
przetarg nieograniczony

Termin składania ofert
17.10.2018
godz. 11:00

 
 
Więcej…