Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


9-2017 Przebudowa pokoju lekarskiego na sanitariat dla osób niepełnosprawnych i aneks socjalny oraz pomieszczeń technicznych i pomocniczych na archiwum w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6a
Poniedziałek, 22 Maj 2017 00:00

WS-Z.2380.9.1556.2017

Poniżej
5 225 000 euro

45216111-5
45262500-6
45300000-0
45311000-0
45331100-7
45331210-1

Przebudowa pokoju lekarskiego na sanitariat dla osób niepełnosprawnych
i aneks socjalny oraz pomieszczeń technicznych i pomocniczych na archiwum
w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6a
przetarg nieograniczony

08.06.2017
godz. 11:00

 
Więcej…
 
7-2017 Remont sanitariatów w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3
Środa, 17 Maj 2017 00:00

 
WS-Z.2380. 7.1499.2017

Ponizej
30 000 euro

45216111-5
45400000-1
45311000-0
45330000-9

 

Remont sanitariatów w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3
przetarg nieograniczony

01.06.2017
godz. 11:00

 
Więcej…
 
5-2015„Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa opolskiego”
Piątek, 28 Kwiecień 2017 00:00


 
WS-Z.2380. 5.1286.2017

Powyzej
135 000 euro

64214400-3
 

 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa opolskiego”
Uwaga!  zmiana
alt
przetarg nieograniczony

Termin składania ofert 06.06.2017

 
Więcej…