Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


52-2016 Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu-zad.1 Fiat Bravo (JTD 1,9 110 kW 16V - 2008r.)
Środa, 28 Grudzień 2016 00:00

 
WS-Z.2380. 52.3643.2016

Powyżej
135 000 euro

34300000-0
 

  Dostawa części i akcesoriów do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad. 1
Fiat Bravo (JTD 1,9 110 kW 16V - 2008 r.)
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
02.02.2017
g.11:00

 
Więcej…