Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


39-2017 Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych i procesowych
Czwartek, 16 Listopad 2017 00:00

 
WS-Z.2380.39.3527.2017
Poniżej
135 000 euro

85140000-2

„Świadczenie usług medycznych z zakresu badań osób zatrzymanych przez Policję do celów prewencyjnych
i procesowych”

przetarg nieograniczony

24.11.2017
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
38-2017 Zakup wyposażenia stacji obsługi pojazdów oraz wyposażenia stacji diagnostycznej
Środa, 15 Listopad 2017 00:00

 
WS-Z. 2380.38.3503.2017
Powyżej
30 000 euro

43800000-1
34326000-8

Zakup wyposażenia stacji obsługi pojazdów oraz wyposażenia stacji diagnostycznej
Uwaga!  zmiana
alt
przetarg nieograniczony

termin składania ofert
23.11.2017
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
37-2017 Dostawa sprzętu do rozbudowy systemu DMR w KWP w Opolu
Poniedziałek, 13 Listopad 2017 00:00

 
WS-Z. 2380.37.3500.2017
Powyżej
30 000 euro
poniżej 135 tys. euro

32236000-6

  Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy systemu DMR dla KWP w Opolu i jednostek podległych 
przetarg nieograniczony

termin składania ofert
22.11.2017
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…