Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


17-2016 Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 2
Środa, 10 Sierpień 2016 00:00

 
WS-Z.2380. 17.2071.2016

Powyżej
135 000 euro

34114200
 

  Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 2
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
19.09.2016
g.11:00

 
Więcej…
 
18-2016 Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 3
Środa, 10 Sierpień 2016 00:00

 
WS-Z.2380. 18.2072.2016

Powyżej
135 000 euro

34114200
 

  Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 3
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
20.09.2016
g.11:00

 
Więcej…
 
16-2016 Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 1
Poniedziałek, 08 Sierpień 2016 00:00

 
WS-Z.2380. 16.2054.2016

Powyżej
135 000 euro

34114200
 

  Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych - zadanie 1
przetarg nieograniczony

termin składania  ofert
16.09.2016
g.11:00

 
Więcej…