Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert

UWAGA WYKONAWCY !!!

W 2018 roku wdrożona zostanie kompleksowa elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych. << Komunikat >>1-2019 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Opolska – budowa nowej siedziby (dz. nr 46/11)
Czwartek, 17 Styczeń 2019 00:00

 
WS-Z.2380. 1.2019
Poniżej
5 548 000 euro

45216111-5
45400000-1
45311000-0
45330000-9
45111291-4
45223300-9
45232410-9

  Komenda Powiatowa Policji
w Krapkowicach ul. Opolska – budowa nowej siedziby (dz. nr 46/11)
przetarg nieograniczony
06.02.2019
godz. 11:00

 
Więcej…