Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert50-2019 Dostawa łącza podstawowego i redundantnego w relacji KWP w Opolu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polskiej Nowej Wsi
Poniedziałek, 07 Październik 2019 00:00

 
WS-Z. 2380.50.2019
Poniżej
144000 euro
98351100-9
Dostawa łącza podstawowego i redundantnego
w relacji KWP w Opolu – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polskiej Nowej Wsi
Uwaga  zmiana terminu !
alt
przetarg nieograniczony
16.10.2019
godz.12:00

18.10.2019
godz.12:00
 
 
Więcej…
 
48-2019 Zakup i dostawa specjal. oprogramowania z zakresu informatyki śledczej dla KWP Opolu, Katowicach i we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinas. przez UE
Piątek, 20 Wrzesień 2019 00:00
alt

 

Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A
Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

 
WS-Z.2380.48.2019
Powyżej
144 000 euro

 

  48732000-8
 "Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej
dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu
w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce
z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską
przetarg nieograniczony

23.10.2019
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
46-2019 Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję – zad. 11 KPP Strzelce Opolskie
Piątek, 27 Wrzesień 2019 00:00

 
WS-Z. 2380.46.2019
Powyżej
30 000 euro
98351100-9
Parkowanie pojazdów
(i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję
zad. 11 KPP Strzelce Opolskie

przetarg nieograniczony
17.10.2019
godz. 11:00
 
 
Więcej…
 
47-2019 Zakup i dostawa specjal. oprogramowania (2 zad) z zakresu informatyki śledczej dla KWP Opolu, Katowicach i we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinas. przez UE
Piątek, 20 Wrzesień 2019 00:00

alt
Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A
Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

 
WS-Z.2380.47.2019
Powyżej
144 000 euro

 

 48732000-8
  "Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania (dwa zadania) z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską
przetarg nieograniczony

25.10.2019
godz. 11:00

 
 
 
 
Więcej…
 
33-2019 Świadczenie usług medycznych – zadanie nr 1 i zadanie nr 2
Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019 00:00

 
WS-Z. 2380.33.2019
Powyżej
144 000 euro
85121000–3

Świadczenie usług medycznych – zadanie nr 1 i zadanie nr 2  Postępowanie prowadzone jest
w formie elektronicznej
Uwaga  zmiana terminu !
alt
przetarg nieograniczony
18.10.2019
22.10.2019
godz. 11:00
 
 
 
 
Więcej…