Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert54-2019 Parkowanie pojazdów (i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję
Wtorek, 26 Listopad 2019 00:00

 
WS-Z. 2380.54.2019
Powyżej
30 000 euro
98351100-9
Parkowanie pojazdów
(i innych przedmiotów – części samochodowych) zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję

przetarg nieograniczony
10.12.2019
godz. 11:00
 
 
Więcej…