Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


4-2017 Kompleksowa obsługa serwisowa analizatorów wydechu znajdujących się na wyposażeniu KWP w Opolu
Środa, 19 Kwiecień 2017 00:00

 
WS-Z.2380.4.1200.2017
Poniżej
135 000 euro

50410000-2 38434000-6

„Kompleksowa obsługa serwisowa analizatorów wydechu znajdujących się na wyposażeniu KWP w Opolu”

przetarg nieograniczony

27.04.2017
godz. 11:00 

 
 
 
 
Więcej…