Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


3-2018 Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad 2 opony motocyklowe
Czwartek, 15 Marzec 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.3.2018
Powyżej
144 000 euro

34411200-3

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu -zad 2 opony motocyklowe
przetarg nieograniczony
termin składania ofert
26.04.2018
 
 
 
 
Więcej…
 
4-2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
Wtorek, 13 Marzec 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.4.2018
Poniżej
144 000 euro

30125110-5
30192113-6


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

przetarg nieograniczony
 termin składania ofert 21.3.2018 godz. 11:00
 
 
 
 
Więcej…
 
2-2018 Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu - zad nr 1 opony letnie
Wtorek, 13 Marzec 2018 00:00

 
WS-Z. 2380.2.2018
Powyżej
144 000 euro

34351100-3

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu -zad nr 1 opony letnie

przetarg nieograniczony

termin składania ofert
24.04.2018

 
 
 
 
Więcej…